Projekter

VEJENUNGERÅD

STIFORLØB

STIFORLØB FRA ASKOV TIL VEJEN

Vil du have indflydelse?

 

Vejen by skal have et stiforløb fra omkring Skibelund Efterskole over Askov til Vejen Anlæg forbi Vejen Idrætscenter.

 

Vejen Kommunale Ungeråd er inviteret med til projektarbejdet, som foregår ved workshops. Dette sker igennem et tværinstitutionelt samarbejde med Vejen Kommune som den naturlige tovholder. Hertil skal vi have så mange idéer som overhovedet muligt på banen.

 

Der skal sættes et perspektiv på:

 

1) Hvordan stiforløbet kan appellere til unge

2) Hvordan unge kan drages til at se attraktivt på dette sted (dvs. hele stiforløbet)

3) Om der er punkter, hvor der skal tages forbehold for noget

4) Hvilke elementer kan medtages til indlæring og bevægelse

 

Idéen med stiforløbet, der indtil videre har navnet ’Vejen Rambla’, har til hensigt at gøre Vejen til en aktiv destination, der kæder byens attraktioner sammen og byder på oplevelser, der skaber rammen om det gode hverdagsliv, byliv og et spændende studiemiljø. Sådan lyder den foreløbige vision. Projektet skal styrke Vejen som kommunens vækstlokomotiv, forbedre studiemiljøet, skabe mere byliv, danne rammen om det gode hverdagsliv samt skabe oplevelser, sundhed og læring for alle.

 

Arbejdet er opdelt i fire overordnede emner:

 

1.Kommercielle muligheder

2.Studiemiljø og ungdomsliv

3.Læring og sundhed

4.Byliv for alle (børn, forældre, ældre)

 

Unge i Vejen Kommune har en fantastisk mulighed for at få indflydelse i dette projekt, da Ungerådets Rambla-udvalg vil gennemarbejde alle indkommende idéer.

 

Hvis du har spørgsmål eller forslag og idéer til projektet, så skriv ind til Simone på: rambla@vejenungeraad.dk

 

Der er indtil videre ubegrænset ressourcer til projektet, hvilket resulterer i at idéerne må være så som muligt.

 

KOM MED IDÉER TIL STIFORLØBET

- VI BEHANDLER ALLE

Copyright © All Rights Reserved