Om

VEJENUNGERÅD

 

MiKS-konceptet

Mening, for at vi får alles umiddelbare holdning

Innovation, for at vi er nytænkende

Kreativitet, for at vi er skabende

Samarbejde, for at vi løfter i flok

Lad os forklare..

Mening

 

Det er her hensigten, at fremme så mange unges meninger i Vejen Kommune, som overhovedet muligt. Unge mellem 13-20 år skal høres, og der skal derigennem forekomme forslag til forskellige aktiviteter, idéer og ungdomspolitiske tiltag.

Samarbejde

 

 

 

 

Sammen er vi stærkere.

Ungerådets opbygning

 

Vejen Ungeråd er sammensat af skoler med overbygning (7.-9. kl.) samt ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Vejen Kommune. Herved er skolerne repræsenteret af 1 repræsentant og 1 suppleant.

 

Derudover består Vejen Ungeråd af formandsskabet. Dette besiddes af to kompetente formænd, som har ansvaret for alt det praktiske, mødeledelse og formidling samt kontakt til samarbejdspartnere.

 

Alle medlemmer af Vejen Ungeråd må ikke varetage et andet politisk arbejde.

Formål med arbejdet

  • Fungere som talerør mellem unge og kommunen.

 

  • Øge dialogen mellem unge og offentlige institutioner og instanser i Vejen Kommune.

 

  • At være behjælpelig i forhold til kommunale arrangementer og aktiviteter for unge.

 

  • Fremme arbejdsmulighederne for unge i Vejen Kommune.

     

MiKS-konceptet er Vejen Ungeråds overordnede fokuspunkter - dem, der arbejdes ud fra.

Innovation

 

Det er her hensigten, at fremme så mange unges innovative idéer i Vejen Kommune, som overhovedet muligt. For fremtidigt at kunne skabe flere arbejdspladser og højere beskæftigelse i Vejen Kommune, er det nødvendigt at fremme innovationsevnen i kommunen blandt unge.

Kreativitet

 

Det er her hensigten, at fremme både den kunstneriske kreativitet og den innovative kreativitet. Hhv. en konkret kreativ udfoldelse og en længeresigtet udfoldelse, hvor unge skal forbedres i kreativ tænkning, med henblik på at øge innovationen.

 

Copyright © All Rights Reserved